Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Sródmieścia w Łodzi działa przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Sródmieścia w ramach własciwości miejscowej.
Na wniosek wierzyciela, zgodnie z artykułem 10 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku, komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika sądowego tj Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczy, oraz spraw, w których przepisy o nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Menu